Informeer naar onze studie- en stagemogelijkheden. Voor iedereen is er een oplossing op basis van maatwerk

1. Onderzoekstages op het gebied van landbouwtechniek

 

Studenten van een beroepsopleiding of universitaire opleiding landbouw kunnen bij de BLOOMentuin terecht voor uitvoeren van een onderzoekstage. Wij bieden  de mogelijkheid aan studenten hun theoretisch opgedane kennis te toetsen met de praktijk en verwachten, dat zij , door middel van dit onderzoek de volgende leerdoelen halen:

Het omzetten van het probleem in een haalbaar onderzoeksmodel

Het zelfstandig kunnen verzamelen van relevante data

Het opstellen van een professioneel advies of verslag van bevindingen op basis van het onderzoek

Het kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling over het onderzoek

 

2. Onderzoekstages op het gebied van Occupational Health and Safety

 

De Surinaamse overheid is actief bezig met het invoeren van nieuwe wetgeving op het gebied van decent work. Ook arbeidsveiligheid valt onder dit nieuwe regiem van nieuwe wetgeving. Zowel werkgevers als werknemers zullen meer inspanningen moeten gaan leveren om zich bewust te zijn van de voordelen van veilig werken. Daarvoor is nog redelijk veel research nodig. Studenten die direct of indirect in hun studie affiniteit hebben gekregen met dit thema kunnen in Suriname praktijkervaring opdoen met het verschijnsel veilig werken. Wij hanteren overigens dezelfde leerdoelen bij deze onderzoekstages, zoals verwoord bij de bovenstaande leerdoelen voor stages in de landbouw.

 

3. Stages op het gebied van exportmarketing

 

Suriname kan gezien worden als importland. Meer en meer klinkt echter het besef door, dat voor verdere economische ontwikkeling ook de exportmarkten verkend en ontgonnen dienen te worden. Er liggen genoeg kansen voor Suriname om deze exportmarkten te kunnen betreden. Maar daarvoor zijn nog wel grondige ingrepen nodig in de infrastructuur en bewustwording vaten aanzien van internationaal gestelde kwaliteitseisen . Studenten die zich verder willen profileren op het terrein van internationale handel en marketing hebben , met de behoefte van Suriname om zichzelf internationaal te positioneren, een schat aan onderzoeksmogelijkheden.

Stagemogelijkheden

gallery/stage voorkant

BLOOMentuin biedt studenten de volgende stagemogelijkheden:

1. Onderzoekstages op het gebied van landbouwtechniek

2. Onderzoekstages op het gebied van Occupational Health and Safety

3. Onderzoekstages op het gebied van exportmarketing

Suriname heeft veel te bieden op het gebied van onderzoek en het praktiseren van de in de opleiding opgedane theoretische kennis.

Maak gebruik van het contactformulier voor nadere informatie

gallery/giving way
pijl-bewegende-animatie-0509