Informeer naar onze studie- en stagemogelijkheden. Voor iedereen is er een oplossing op basis van maatwerk

BLOOMentuin

 

Wij gaan ervan uit, dat een veilige omgeving overwegend te maken heeft met competent gedrag. In onze aanpak staat daarom competentieontwikkeling van de studenten centraal.  Eén van de grondleggers van competentieontwikkeling is de onderwijspsycholoog Benjamin Bloom geweest, die het denken heeft gerubriceerd in lagere orde en hogere orde denken en hiervoor een taxonomie heeft ontwikkeld: de bekende taxonomie van Bloom.

In deze taxonomie is een zekere hiërarchie van denken aangebracht.

Onthouden, begrijpen en toepassen zijn denkpatronen van een lagere orde,

terwijl analyseren, evalueren en creëren die van een hogere orde zijn.

Opleiders kunnen deze taxonomie gebruiken om leerdoelen vast te stellen.

Wij, als Stichting Stomix zien het realiseren van onze doelen dan ook als het

systematisch werken met het door Bloom aangereikte orde denken.

Ons studiecentrum hebben wij daarom omgedoopt tot BLOOMentuin.

 

 

 

Scholarships

Ieder jaar stelt Stichting Stomix een aantal scholarships beschikbaar voor studenten, die hebben aangetoond over voldoende talenten en kwalificaties te beschikken, maar waar het beschikbaar hebben van financiële middelen een belemmering vormt om met een opleiding te starten. Wij maken tijdig de openstelling voor deze scholarships via de media bekend.

De financiering van deze scholarships geschiedt door middel van een speciaal daarvoor in het leven geroepen fonds. Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten uit de verkoop van eigen online opleidingen en andere verdiensten. Ook  doen wij regelmatig een beroep aan geïnteresseerden in ons werk om  door middel van crowdfunding een financiële bijdrage aan dit fonds te leveren. Wilt u nadere informatie over deelnemen in ons fonds, neem dan contact met ons op.

 

 

Over ons

Stichting Stomix is een stichting op basis van ideële grondslag. Deze organisatie is ingeschreven in het Openbaar Stichtingenregister met als registratie #28966. Vanuit haar doelstelling zijn drie speerpunten geformuleerd:

1. Veilig eten

2. Veilig leren

3. Veilig werken

 

Autumn 2- 234 x 60