Informeer naar onze studie- en stagemogelijkheden. Voor iedereen is er een oplossing op basis van maatwerk

BLOOMentuin

De omgeving waar je wijzer wordt

gallery/400dpilogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfprocedure

gallery/400dpilogo

Iedereen kan via ons studiecentrum studeren aan een door Stichting Stomix aanbevolen erkend en/of geaccrediteerd opleidingsinstituut. Momenteel bieden wij de volgende en door ons begeleide opleidingsmogelijkheden aan:

1. Universitaire opleidingen. Wij hebben alle bachelor en masteropleidingen van de Open Universiteit van Nederland in ons assortiment.

2. Korte beroepsopleidingen. Hiervoor werken wij samen met het gerenommeerde opleidingsinstituut Laudius uit Nederland.

Universitaire opleidingen

Korte beroepsopleidingen

Oriëntatie op opleiding

 • Er zijn voor de korte opleidingen geen bijzondere vooropleidingseisen. Mochten deze er vanwege aansluitingseisen wel zijn, dan zullen deze altijd specifiek worden vermeld.
 • Kijk op de lijst met korte opleidingen
 • Zoek op deze lijst de gewenste opleiding. De prijzen zijn al direct in SRD genoemd. 
 • Het is mogelijk om van iedere opleiding waarvoor je belangstelling hebt een proefles en inhoudsopgave van de opleiding per mail op te vragen. Je hoeft alleen op de link van deze opleidingen te klikken en je komt dan vanzelf op de volledige beschrijving van de gewenste opleiding
 • Mocht je willen inschrijven voor een opleiding, doe dat dan via ons, zoals beschreven in de volgende stap. Uiteraard mag je ook via de aangeklikte link inschrijven, maar besef dan wel, dat je een factuur uit Nederland in euro's krijgt en je dan moet zorgen dat deze direct vanuit Suriname kunnen worden betaald.

Inschrijving als student en korte opleiding

 • Inschrijven kan direct door middel van een volledig ingevuld en door de student ondertekende studentenkaart
 • Inschrijven kan ook door bij ons studiecentrum BLOOMentuin langs te lopen op de bekend gemaakte openingstijden
 • Nadat de studentenkaart bij onze klantenservice is ingeleverd, start direct de inschrijving en kan de student doorgaans nog dezelfde dag starten met de opleiding
 • De communicatie met de student verloopt via een door BLOOMentuin uitgegeven persoonlijk emailaccount. De leeromgeving is alleen bereikbaar via dit persoonlijke emailaccount

Facturatie

 • De facturen voor de korte opleidingen worden door de administratie van Stichting Stomix in SRD opgemaakt en verzonden naar de student
 • De student dient er zelf zorg voor te dragen dat de afgesproken betaaltermijnen tijdig zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Stomix of dat contant is betaald op het studiecentrum
 • De student heeft, direct na ontvangst van de inlogcodes van de leeromgeving 14 dagen bedenktijd. Mocht de student binnen deze 14 dagen alsnog afzien van de inschrijving, dan vervalt ook de betalingsverplichting. Het opzeggen van de inschrijving dient schriftelijk via een mail te worden gericht aan klantenservice
 • Mocht de student binnen de hiervoor aangegeven bedenktijd niet schriftelijk  hebben gereageerd, dan wordt stilzwijgend aangenomen, dat de aangegane studieovereenkomst is ingegaan en dient de student alle overeengekomen betaaltermijn op tijd te betalen, ook al stopt de student tijdelijk of definitief, na de bedenktijd van de eerste 14 dagen, de studie

Communicatie via Workplace BLOOMentuin

 • Alle studenten krijgen een account in onze Workplace BLOOMentuin
 • Via Workplace kan er rechtstreeks tussen de studenten onderling, maar ook tussen studenten en studieleiding worden gecommuniceerd
 • Eventuele begeleidingsbijeenkomsten op het studiecentrum worden aangekondigd in Workplace
 • Aanmelden van de studenten kan alleen via het door BLOOMentuin uitgereikte persoonlijke emailadres. Het emailverkeer verloopt via ons eigen emailprogramma dat te vinden is onder de kop Inloggen op onze website.
 • Heb je nog geen eigen emailaccount, neem dan direct contact op met klantenservice of bel 433730 tijdens onze kantooruren

OPLEIDINGSINSTITUTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriëntatie op opleiding

 •  De enige eis voor een bachelor opleiding is, dat je 18 jaar of ouder moet zijn, dus geen vooropleiding vereist.
 • Voor een masteropleiding dien je in het bezit te zijn van een geaccrediteerd WO bachelor diploma. Mensen met een HBO bachelor diploma kunnen ook instromen , maar zullen een premaster moeten doen
 • Kijk op de lijst met universitaire opleidingen

Aanvragen korting op het wettelijk collegegeld

 • Surinaamse ingezetenen hebben recht op het korting op het wettelijk collegegeld. Deze korting is afhankelijk van het jaarinkomen van de student of zijn of haar verzorgers
 • Begin met het aanvragen van de korting door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen
 • Vul alleen de vragen die je kunt beantwoorden. Zorg dat je het juiste collegejaar invult en weet dat de kortin per kalenderjaar wordt afgegeven. Dus ieder jaar dien je ruim voor 31 december weer een korting voor het volgende collegejaar in te dienen
 • Nadat alle vragen zijn ingevuld, ondertekenen je het formulier en scan je dit , tezamen met beide zijden van je ID card en een recente loonslip en mailt deze documenten naar mevrouw Ramona Dekker via info@ou.nl en een Cc. naar scholarship@bloomentuin.academy
 • Na ongeveer 2 weken ontvang je een beschikking met daarin je studentennummer en de hoogte van de toegewezen korting
 • Onze ervaring is dat SurPost onbetrouwbaar is en post vaak niet aankomt. Mocht je de beschikking na 2 weken niet hebben ontvangen, stuur dan een mail naar mevrouw Ramona Dekker via info@ou.nl met het verzoek om het studentennummer en de hoogte van de korting per mail door te geven.

Eerste inschrijving als student en module(s)

 •  Wij adviseren onze studenten om voor de allereerse inschrijving met de laptop en de toegezonden beschikking of mail van Ramona Dekker naar het studiecentrum te komen, zodat we één keer kunnen voordoen hoe het inschrijven bij de universiteit geschiedt.
 • Het is belangrijk om je eigen laptop mee te nemen, omdat dan alle cookies direct goed worden geplaatst.
 • Natuurlijk kun je thuis of elders ook zelf inschrijven op je laptop of PC, maar wees dan alert op het vermelden van de toegewezen kortingscodes en via een door ons uitgereikt emailadres. Heb je nog geen emailadres van ons, neem dan contact op met onze klantenservice of telefoon 433730, tijdens onze kantooruren.

Facturatie

 • Iedere ingeschreven student ontvangt van de universiteit op zijn of haar woonadres een factuur in euro's
 • Controleer altijd goed of deze factuur klopt en wees er alert  op, dat je aan jou toegewezen korting in mindering is gebracht.
 • Als de factuur naar jouw mening klopt, dan scan je de factuur en mailt deze naar facturen@bloomentuin.academy
 • Als de factuur niet klopt, dan stuur je een mail met de factuur naar mevrouw Ramona Dekker via info@ou.nl met het verzoek de factuur te corrigeren en een nieuwe factuur op te sturen
 • Onze stichting betaalt vervolgens de ontvangen factuur van OU in euro's aan de universiteit. De student krijg vervolgens van onze stichting een factuur in SRD, die je in de afgesproken termijnen mag terug betalen
 • Wil je toch zelf aan de universiteit betalen, dan is dat voor eigen verantwoordelijkheid en rekening en kan consequenties hebben voor de begeleiding vanuit ons studiecentrum.

Communicatie via Workplace BLOOMentuin

 • Alle studenten krijgen een account in onze Workplace BLOOMentuin
 • Via Workplace kan er rechtstreeks tussen de studenten onderling , maar ook tussen studenten en studieleiding worden gecommuniceerd
 • Eventuele begeleidingsbijeenkomsten op het studiecentrum worden aangekondigd in Workplace
 • Aanmelden van de studenten kan alleen via het door BLOOMentuin uitgereikte persoonlijke emailadres. Het emailverkeer verloopt via onze eigen emailprogramma dat te vinden is onder de kop Inloggen op onze website.
 • Heb je nog geen eigen emailaccount, neem dan direct contact op met klantenservice of bel 433730 tijdens onze kantooruren

 

 

 

Afhankelijk van de soort opleiding, kies je hieronder een inschrijfprocedure. Neem wel de tijd om de procedure goed door te nemen, zodat je zeker weet, dat je geen stappen overslaat. Mochten er nog vragen zijn of hulp nodig zijn bij de keuze van een produkt of dienst, dan kan via het contactformulier een bericht aan ons worden verzonden. Wij zullen snel reageren op jouw vragen.